Taotle vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetust riigilt!

Eesti riik toetab hajaasustusprogrammiga majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Kui elad hajaasustusega ehk mitte tihedalt asustatud maapiirkonnas, su leibkonnas elab vähemalt üks kuni 18-aastane laps või kuni 35-aastane puudega isik, siis oled õige sihtgrupp. EAS toetab Eesti riigieelarvest majapidamisi kuni 6500 euroga, et tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele sellistes alades.

Toetust jagatakse füüsilistele isikutele ning maksimaalne toetuse suurus ühele majapidamisele on kuni 6500 eurot, omafinantseeringuga vähemalt 33,33%.

Programmis osalemiseks ja taotluse esitamiseks peab su alaline elukoht asuma hajaasustusega maapiirkonnas, millele projektiga toetust totletakse. Samuti pead sa seal elanud olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist ning jätkama seal elamist kuni taotluslepingu sõlmimiseni. Su leibkonda peab kuuluma vähemalt üks alla 18-aastane isik või siis kuni 35-aastane puudega isik ning ta peab alaliselt elama majapidamises, millele projektiga toetust taotletakse.

Kui soovid rohkem lisainfot hajaasustusprogrammi kohta, siis võta meiega julgelt ühendust. Vaatame üheskoos, kas kvalifitseerud programmi ning milliseid dokumente taotluse esitamiseks esitama pead. Parimad vee-ja kanalisatsioonisüsteemid saad ikka meilt.

loe veel

Postitused Ehitaja.com blogist

  • Plaatvundament on populaarne ja efektiivne lahendus paljudele ehitusprojektidele, pakkudes nii kiiret paigaldust kui ka sobivust erinevatele pinnasetüüpidele. Ehitusprotsess nõuab siiski professionaalseid teadmisi ja oskusi, alates pinnase ettevalmistusest kuni betooni valamiseni, et tagada konstruktsiooni pikaealisus ja tugevus.

  • Hommikul ärgates külastad esimese ruumina vannituba. Tõenäoliselt teed seda ka õhtul viimase tegevusena enne uinumist. Samamoodi talitavad ka teised pereliikmed. See tähendab, et vannituba amortiseerub ning seda võrdlemisi kiiresti.

  • Taotle vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetust riigilt! Eesti riik toetab hajaasustusprogrammiga majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.