Tööõnnetuste ärahoidmiseks tuleb muuta eeskätt suhtumist, et “ehitusel ikka juhtub”, on veendunud Skanska ASi juhatuse esimees ja ehitusettevõtjate liidu juhatuse liige Andres Aavik.

Aasta viie esimese kuuga on ehitusplatsidel toimunud tööõnnetustes hukkunud viis eesti ehitajat. Tööõnnetuste ärahoidmiseks tuleb muuta suhtumist, et ”ehitusel ikka juhtub”, sest seni jääbki juhtuma.

Tööohutus on aga igav teema. Sellest ei räägi ärimehed ega poliitikud. Esimesed seetõttu, et paljud kohalikest juhtidest ei mõista, kuidas on tööohutus seotud kasumlikkuse ja ettevõtte kuvandiga laiemalt. Pigem nähakse selles kuluallikat, mis on eksiarvamus.

Skanska USA ehitusplatsidel tehtud uuringu järgi olid parema tööohutusega ehitusplatsid ka kõrgema kasumlikkusega. See on loogiline. Tööohutus saab alguse plaanimisest ehk samast allikast, millest saab alguse efektiivsus. Kogenud projektijuht, kes oskab platsil korda hoida, suudab ka arvepidamise korras hoida ja kasumit teenida.

Allikas: http://www.ehitusuudised.ee/article/2014/6/19/aavik-ehitusel-ei-voi-ikka-juhtuda

loe veel

Postitused Ehitaja.com blogist

  • Plaatvundament on populaarne ja efektiivne lahendus paljudele ehitusprojektidele, pakkudes nii kiiret paigaldust kui ka sobivust erinevatele pinnasetüüpidele. Ehitusprotsess nõuab siiski professionaalseid teadmisi ja oskusi, alates pinnase ettevalmistusest kuni betooni valamiseni, et tagada konstruktsiooni pikaealisus ja tugevus.

  • Hommikul ärgates külastad esimese ruumina vannituba. Tõenäoliselt teed seda ka õhtul viimase tegevusena enne uinumist. Samamoodi talitavad ka teised pereliikmed. See tähendab, et vannituba amortiseerub ning seda võrdlemisi kiiresti.

  • Taotle vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetust riigilt! Eesti riik toetab hajaasustusprogrammiga majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.