Paljudes Euroopa riikides on ehitusettevõtetel kohustus kindlustada nii oma tegevust, objekti kui ka sellega seotud inimesi. Tegelikkuses peaks kindlustusele mõtlema mitte ainult tellija nõude pärast, vaid mõeldes riskide suurustele.

Peamised riskid hõlmavad ettevõtet ennast ja töö teostamisega seotud riskid, töötajad, riskid tellijale ning kolmandatele osapooltele..

„Pikaajalise kahju võib kaasa tuua ka üsna elementaarne juhtum, näiteks õnnetus ehitusplatsil. Meie kliendil juhtus näiteks õnnetus, mis läks maksma 250 000 eurot. Nimelt kukkus ehitustööde käigus ümber tornkraana ning lõhkus ära kõrvalasuva hoone, paar sõidukit ning vigastas ka inimest, kes istus kraana alla jäänud autos. Tänu kindlustusele hüvitati õnnetusega seotud kahjud, sealhulgas hüvitati ka uue kraana rentimise kulud. Inimene sai aga paraku nõnda raskelt kannatada, et peab nüüd elu lõpuni püsiva puudega elama ning mõistagi tuleb temale ka kopsakat hüvitist maksta pikki aastaid,“ selgitab If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Aune Pärn.

Või näiteks juhtum, kus juba üle antud objektil  läks paar nädalat hiljem öisel ajal hoone teisel korrusel asunud soojaveetoru ühendusest lahti ja tekitas ulatusliku veekahju. Kahju põhjustas ehitaja lohakas töö. Kindlustus hüvitas mööbli, koduelektroonika ning n-ö nutika maja seadmed ligi 90 000 euro ulatuses.

„Traditsiooniliselt on kindlustusi mitut liiki ning näiteks ehitusettevõtetele annab maksimaalse kaitse kahe kindlustuse kombineerimine. Kui liita omavahel ehitus- ja montaaþitööde kindlustus ning vastutuskindlustus, saab olla kindel, et õnnetuse juhtudes ei jää kahjud hüvitamata, sest need kaks toodet annavad vajaliku kaitse,“ selgitab ettevõtete varakindlustuse tootejuht Risto Sondla.

Pärn lisab, et Eesti turg on niivõrd väike, et siin ei tohi ükski ehitusfirma lubada endale lohakat tööd ja oma vigade eest mitte vastutamist. „Iga ehitaja mõistab tegelikult, millised riskid tema tegevusega kaasnevad, mida saab ja on mõtet kindlustada ning kellele ja kuidas ta võib kahju tekitada. Meie spetsialistid seletavad meelsasti klientidele kõik nende võimalused lahti, et nad saaksid oma riske kõige paremal viisil maandada.“

If Kindlustus soovitab ehitusega seotud riskide maandamiseks kindlustuslahendust, kus on koos ehitus- ja montaažitööde kindlustus ning tegevuse vastutuskindlustus toote vastutuskindlustuse lisakaitsega.

Ehitus- ja montaažitööde kindlustus annab kaitse ehitatavale ehitisele, ehitusmaterjalidele ja –masinatele, samuti piiratud ulatuses vastutuskindlustuse kaitse, mis hüvitab objektiga mitteseotud inimestele tekkinud kahju.

Näiteks kui ehitusobjektilt mööduvale inimesele kukub midagi peale või saab värvikahjustusi objekti kõrval seisev auto, aitab kindlustus neid kahjusid korvata. Samuti aitab kindlustus, kui kannatada saab alltöövõtja ehitusmasin. Ehitus- ja montaažitööde kindlustus katab ainult ehitustegevuse ja hooldusperioodil teostatud tööde ajal tekkinud kahjud. Ehitusettevõtte  vastutuskindlustuse lepingu alt hüvitatakse ka kahjud, mis on tekkinud peale objekti üleandmist ja kasutusele võtmist.

Suurematele objektidele tuleks kindlasti ehitus- ja montaažitööde kindlustuse lepingu juurde sõlmida ka eraldi ehitusettevõttele mõeldud vastutuskindlustuse leping. Erinevalt ehitus- ja montaažitööde kindlustusest hüvitatakse vastutuskindlustuse lepingu alt kahjud ka objektiga seotud isikutele, nagu tellija, alltöövõtja, järelevalve teostaja jt. Lisaks katab vastutuskindlustus ka kahjujuhtumiga seotud ekspertiisi-, õigusabi- ning kohtukulud.

Küsige täpsemat infot Kindlustustelefonilt 1211

Allikas: http://www.ehitusuudised.ee/article/2014/6/4/cm-ehitusettevotjatele-annab-kaitse-kindlustustoodete-kombineerimine

loe veel

Postitused Ehitaja.com blogist

  • Plaatvundament on populaarne ja efektiivne lahendus paljudele ehitusprojektidele, pakkudes nii kiiret paigaldust kui ka sobivust erinevatele pinnasetüüpidele. Ehitusprotsess nõuab siiski professionaalseid teadmisi ja oskusi, alates pinnase ettevalmistusest kuni betooni valamiseni, et tagada konstruktsiooni pikaealisus ja tugevus.

  • Hommikul ärgates külastad esimese ruumina vannituba. Tõenäoliselt teed seda ka õhtul viimase tegevusena enne uinumist. Samamoodi talitavad ka teised pereliikmed. See tähendab, et vannituba amortiseerub ning seda võrdlemisi kiiresti.

  • Taotle vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetust riigilt! Eesti riik toetab hajaasustusprogrammiga majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.