• Pinnaspuhasti lähedale võib ehitada imbväljaku, kuhu setitatud vesi edasi suunatakse. Imbväljak on septikust väljuva heitvee puhastussüteem, kuhu juhitud heitvesi läbib killustiku ja selle all oleva liiva- mullakihi.

  • Septiku tööpõhimõte seisneb selles, et majast väljuvad reoveed suunatakase settemahutisse, kus kambrite süsteemi abil setitatakse ja eraldatakse vees hõljuvad osad.

  • Kui Sinu kinnistul puudub tsentraalne reoveetorustik on soodsaimaks lahenduseks paigaldada reovete kogumiseks reoveemahuti.

  • Reoveemahutit ja septikut on võimalik paigaldada igasuguse pinnasega kinnistule. Kui Sinu kinnistul puudub tsentraalne reoveetorustik on soodsaimaks lahenduseks paigaldada reovete kogumiseks reoveemahuti või septik.